Åsen

Tomtens högsta punkt, ovanför parkeringen, är en åsutlöpare till en av Upplands största rullstensåsar. Om våra planteringar i allmänhet plågas av vattenbrist är det ingenting mot hur helvetiskt torrt det är på denna plats. Märkligt nog finns det växter som tycks klara detta också.

Redan samma höst som vi köpte tomten (2001) petade vi ner ett litet sörmländskt lärkskott i en steril sandhög i sydsluttningen på Åsen. Trots ett älgangrepp påföljande vinter, har den lille gynnaren artat sig väl. Leonardo, som han heter, har nu blivit över tre meter hög och visar stolt upp sin första kotte. Efter något år fick Leonardo sällskap av en vanlig dansk ”svensk-en”, inhandlad på tokrea på Bauhaus i Uppsala. Einar, som denne kallas, växer naturligtvis inte lika fort, men tycks trivas lika bra och blir heller inte nedbetad. De senaste åren har de båda seniorerna fått allt fler kompisar. Inte bara lärkar och enar av allehanda slag utan även torktåliga tujor och trådcypresser har hittat hit. Detsamma gäller en av trädgårdens verkliga rariteter – Mammutträdet. Kan det möjligen vara landets nordligaste på friland?


 Lärken Leonardo visar stolt upp sin första kotte

På krönet av Åsen är det i stället besynnerliga björkar, olika gråalar och rara rönnar som regerar, medan östra slänten intill Skogen domineras av olika prunus-arter. Det ska bli spännande att se hur vårblomningen i framtiden kommer att te sig i takt med att platsen allt mer förtätas av körsbär och hägg.

Mitt i denna körsbärslund står sedan några år tillbaka ett antal pallkragar. Det är en av Örtlandets filialer dit 50-talet olika myntasorter har förpassats. Utan denna åtgärd hade myntorna för länge sedan tagit över sina gamla planteringar. Nu får de i stället inrikta sig på att bekämpa varandra. Det ska bli kul att se vem som slutligen vinner i dessa myntornas gladiatorspel. Just nu är den persiska myntan en het kandidat till segern – huvudutmanare tycks vara en vadstenamynta. Någon som vill betta i matchen Zarathustra v/s den heliga Birgitta?


Myntafilialen skymtar i röda pallkragar mitt i Körsbärslunden