Baksidan

Liksom Framsidan kan man säga att Baksidan består av tre huvudsakliga avdelningar. I rabatten på södra sidan huset satsade vi länge på typiska torparväxter. I takt med att vårt nyvaknade intresse för exoter förstod vi snart vilket slöseri det var att upplåta tomtens bästa odlingsförhållande åt rostiga stockrosor. Dessa håller därför successivt på att bytas ut mot mer intressanta växter. Först ut var ett tempelträd, snart följt av en hårig kryddbuske, en paw-paw och ett tulpanträd. Bland nykomlingarna denna höst (2008), som det ska bli intressant att se om även de klarar vintern, finns bland annat det nordamerikanska kanelträdet Sassafras officinalis, en av ingredienserna i Root Beer. Förhoppningsvis kommer persikoträdet Amalia Frost snart att vara den minst exotiska lignosen utmed söderväggen.


Fröken Frost

Gräsmattan söder om rabatten var under flera år krocketplan. Nu börjar även denna del av tomten anta ett alltmer parklikt utseende. Snödroppsträdet, den japanska blodlönnen Maguro och den kinesiska konvaljbusken i alla ära, men det är ändå trumpetträden som utgör kronan på verket. Trädgårdens troligen största sensation torde vara att den frösådda Catalpa bignonioides – ett träd som vilt bara växer i låglands­området vid Mexikanska bukten – inte bara överlevt på friland utan även blommade i somras, och detta redan vid sex års ålder!


Trumpetträdet Satchmo (här fem år)

Längs i söder, utmed gärdsgården, växte ursprungligen bara en självsådd hassel. Han, Sven, fick bli trendsättare för vad som komma skulle på denna plats. Idag har Sven fått sällskap av allt från andra mer udda hasslar, till hickory och olika vingnötter. Om det sedan var så smart att plantera träd med ätliga nötter hängande över tomtgränsen får framtiden utvisa. Risken finns att vildsvinen vi brukar se på åkern kommer att bli lite väl glada.


Hassel - mums för små grismagar