Framsidan

Gräsplanen norr om boningshuset består av tre huvudsakliga avdelningar: Sänkan, Bokplanteringen och den egentliga Gårdsplanen, Den sistnämnda övervakas av en stor vildapel, mitt på gräsmattan. Apeln har sett sina bästa dagar och fick för några år sedan finna sig i att kapas på mitten. Fortfarande fyller den dock en viktig funktion som fågelmatningsstation. Om några år kommer den förmodligen att pensioneras helt som vårdträd. En förhoppningsvis värdig efterträdare, mannaasken Manfred, är redan planterad strax intill. Ett stycke norr därom står ett annat namngivet träd, gråpäronträdet Bosse, som faktiskt inte är döpt av oss utan av tidigare ägare. Om Manfreds jobb är att övervaka Gårdsplanen är det Bosses jobb att vakta Konnässörsrabatten, där några av tomtens vackraste blomster bor: Röd nunneört - Corydalis transsylvanica, lunddocka - Glaucidium palmatum och (aaaahhhhhh!) guckusko - Cypripedium calceolus, en present från vännerna med den fantastiska skogstomten i Roslagen.


Gårdsplanen mot norr med Manfred till vänster och Vildapeln till höger. Bosse i mitten

Sänkan är som namnet antyder tomtens lägst belägna plats. Här, inklämd mellan Lunden och Gårdsplanens konnässörsrabatt, är man på alla sidor omgiven av behaglig grönska. Detta kan sommartid vara tomtens vackraste plats, och detta utan att vi själva gjort särskilt mycket. Det vi kompletterat med är framför allt några magnolior och småväxta lönnar, bland annat en Flamingo – en trikolorfärgad asklönn. Sänkan är i själva verket resterna av en gammal fälänga som stått på platsen under tidigare sekel. Fortfarande är stengrunden från den forna byggnaden synlig på tre sidor.


Del av Sänkan, i bakgrunden Konnässörsrabatten

Den östligaste delen av framsidan domineras idag av stora balsampopplar. Popplarna doftar underbart på försommaren, men de skräpar ner förfärligt alla årstider. Planen är därför att låta ett större antal bokar av olika slag få ta över platsen i stället. Bokarna var kinkiga i början men har på senare tid satt fart ordentligt. I den skyddande halvskuggan under popplarna har även mer ömtåliga och exotiska trädslag planterats, bland annat hjulträd och olika typer av parkaralior.


Bokplantering och gårdsplan sedd från öster