Örtagården

Här i örtagården växer merparten av de över 1300 olika krydd-, medicinal- och andra nyttoväxter som finns till odling i trädgården. När vi köpte tomten 2001 fanns på denna plats endast ett litet misskött stenparti under en stor lönn, samt en stor golfbanelik gräsmatta. I stenpartiet sattes första säsongen en rugge gräslök och några torktåliga kryddväxter från Plantagen. Sedan dess har örtagården byggts ut med drygt en plantering per år. Idag finns här åtta större och en handfull mindre örtland, alla skapade med samma tvivelaktiga teknik. Ett stort dike grävs direkt i den leriga gräsmattan, tidningspapper läggs i botten, varpå gropen fylls igen med billigast tänkbara påsjord. Några stora stenblock och en kantkedja av mindre stenar runt varje land hjälper till att begränsa planteringarna mot gräsmattan och i någon mån skapa ett mikroklimat. Vintertid hjälper den stora lönnens löv till att täcka landen hjälpligt. Detta uppskattas särskilt av de lite känsligare örterna som alruna och de olika lakrits- och ginsengsorterna. Många av de örter som inplanterats har självsått sig runt om i trakten, vars flora nu måste skrivas om. I själva örtlanden är dock fröspridningen inget större problem – inte ens fingerborgsblomma eller kungsljus självsår sig.

På sikt är dock örtagården hotad och måste få en annan placering. Anledningen är de valnötsträd av olika slag som på senare år planterats här. Enligt vissa rön ska dessa träds blad innehålla ett gift som gör det olämpligt, för att inte säga omöjligt, att odla örter under dem. Även om man inte fäster tilltro till dessa uppgifter torde det hur som helst bli för skuggigt här på sikt. Vart örtagården då tar vägen vet vi inte än, men den gången lär det bli en mer planerad plantering – inte som idag då alla vilda ogräs och exotiska trädgårdsväxter blandats hur som helst, utan annan baktanke än att de och deras skyltar ska synas. Kanske blir det i framtiden en tematisk örtagård efter användningsområden eller ursprung i stället. Den som lever och inte äter för mycket konstiga örter kanske får se.


Del av Örtagården sommaren 2008