Pinetet


Pinus Strobus 'Minima'

Ingenstans på tomten finns naturligt några barrträd. För oss, med 1970-talets mexitegel-villaområden i färskt minne, var det heller inte självklart att släppa in några sådana i trädgårdens gemenskap. Med undantag av lärken Leonardo och enen Einar (se Åsen) dröjde det därför ända till våren 2007 innan de första barrväxterna intog sina platser. Bland annat eftersom få andra växter skyddar lika bra mot kalla nordanvindar påbörjade vi då skapandet av ett pinetum på ömse sidor av infartsvägen vid tomtens norra gräns. Den övre, västra, delen, främst bestående av hemlockar och ädelgranar, kan därför sägas vara en del av Skogen, medan den nedre, östra delen, med tallar och mer exotiska barr som kryptomeria, hiba och torreya, egentligen är en del av Lunden.


Picea Orientalis 'Aureospicata'

När man väl förstått storheten med de otroligt variationsrika barrväxterna, som dessutom ofta är lika vackra året runt, är det svårt att sluta köpa nya. Idag börjar antalet planterade barrträd närma sig hundratalet och de finns snart sagt på varje del av tomten. Personliga favoriter för tillfället är spanskgranen Robocop, intill köksfönstret ned mot köksträdgården, och sumpcypressen Tuxedo (även kallad Sumpis), i utkanten av bokplanteringen.


Torreyan - förmodligen kinkigast i Pinetet