Utsiktsplatsen
Den som följer stigen genom Skogen kommer slutligen fram till en öppen plats på åsens norra slänt. Det här är parkanläggningens bästa plats för den som vill se solnedgången. Det är också en bra plats för surströmmingshippor och annan stinkande verksamhet som man inte vill ha för nära boningshuset. Även botaniskt har platsen fått lite av karaktären ”sånt vi egentligen inte är så förtjusta i – men som ändå hör hemma i en samlarträdgård”. Vi talar här om olika sliden, prydnadsaplar, prydnadsrosor och judekörs. Till slänten ovanför Utsiktsplatsen har även tomtens enda glasbjörk, Pubbe, förpassats.


I slutet av skogsstigen väntar Utsiktsplatsen, här sedd rakt österifrån